РУС БЕЛ ENG

Читаем летом

Рэкамендацыйны спіс твораў для чытання па беларускай літаратуры
 
5 клас
 
Г. Марчук. «Чужое багацце»
Беларускія народныя казкі
«Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы» (уклад. А. Гурскі)
Я. Брыль. «Цюцік»
Э. Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей»
П. Сіняўскі. «Зачараваная гаспадарка»
А. Грачанікаў. «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара»
У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў»
М. Зарэмба. «Паддаўкі», «Арэхавы Спас»
У. Караткевіч. «Чортаў скарб», «Кацёл з каменьчыкамі»
А. Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца»
М. Лынькоў. «Пра смелага ваяку Мішку», «Міколка-паравоз»
А. Масла. «Таямніца закінутай хаты»
А. Якімовіч. «Рыжык», «Залатая дзіда»
 
6 клас
 
Віталь Вольскі. «Падарожжа па краіне беларусаў»
Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні»
I. Навуменка. «Вайна каля Цітавай копанкі»
І. Пташнікаў. «Алені», «Арчыбал»
І. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага»
А. Федарэнка. «Шчарбаты талер»
А.Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі»
А. Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці»
Янка Брыль. «Маці»
А. Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу»
К. Чорны. «Насцечка»
У. Бутрамееў. «Славутая дачка Полацкай зямлі»
 
7 клас
 
Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі»
Васіль Быкаў. «Альпійская балада»
Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд»
Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля»
Іван Пташнікаў. «Ільвы»
Андрэй Федарэнка. «Афганская шкатулка»
Уладзімір Аляхновіч. «Першае каханне»
Янка Брыль. «Сірочы хлеб»
Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы», «Зямля пад белымі крыламі»
Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля»
Іван Навуменка. «Жуль Верн»
Янка Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля»
Андрэй Жвалеўскі, Яўгенія Пастарнак. «Гімназія № 13»
Леанід Дайнека. «Меч князя Вячкі»
Аляксей Шэін. «Сем камянёў»
 
8 клас
 
Вячаслаў Адамчык. «Дзікі голуб»
Васіль Быкаў. «Жураўліны крык»
Пятро Васючэнка. Зб. «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»
Аляксей Дудараў. «Вечар», «Кім»
Віктар Карамазаў. «Прыліпала»
Уладзімір Караткевіч. «Лісце каштанаў»
Павел Місько. «Грот Афаліны»
Людміла Рублеўская. «Сэрца мармуровага анёла»
Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь»
Іван Чыгрынаў. «Бульба»
Раіса Баравікова. «Казімір – сын Ягайлы + Насця з 8 “Б”»
Валеры Гапееў. «Мая мілая ведзьма»
Алесь Наварыч. «Венерыны чаравічкі»
Андрэй Федарэнка. «Ціша»
Алесь Бадак. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца»
 
9 клас
 
Мікола Гусоўскі. Паэма «Песня пра зубра»
Паэма «Энеіда навыварат»
Адам Міцкевіч. Балада «Свіцязянка»
Ян Баршчэўскі. Апавяданні «Шляхціц Завальня», «Белая сарока», «Плачка», «Сын Буры»
Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Сівая легенда», «Дзікае паляванне караля Стаха»
Канстанцін Вераніцын. Паэма «Тарас на Парнасе»
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Камедыя «Пінская шляхта»
Янка Купала. Паэма «Бандароўна»
Якуб Колас. Паэма «Новая зямля»
Максім Багдановіч. Балада «Страцім-лебедзь»
І. Шамякін. «Непаўторная вясна»
У. Караткевіч. «Чазенія»
Алесь Марціновіч.  «Гістарычныя постаці»
М. Стральцоў. «Загадка Багдановіча»
 
10 клас
 
Творы Ф.Скарыны, Я.Чачота
Ф. Багушэвіч. "Кепска будзе"
Ядвігін Ш. "Дуб -дзядуля"
Я. Купала."Раскіданае гняздо"
Я. Колас. Трылогія" На ростанях"
Паэзія М. Багдановіча, А. Гаруна
М. Гарэцкі. "Літоўскі хутарок"
З. Бядуля. "Бондар"
У. Дубоўка. Вершы
К. Крапіва. "Хто смяецца апошнім". Байкі
М. Зарэцкі. "Дзіўная"
Паэзія Е. Броўкі, А. Куляшова, І. Танка, П. Панчанкі
К.Чорны "Пошукі будучыні"
І. Мележ. "Людзі на балоце"
Л. Дайнека. "Жалезныя жалуды"
А. Жук. "Паляванне на апошняга жураўля"
І. Навуменка. "Сасна пры дарозе"
І. Шамякін. "Палеская мадонна"
 
11 клас
 
І. Шамякін. "Сэрца на далоні"
А. Макаёнак. " Зацюканы апостал"
Я. Брыль. Лірычныя мініяцюры
В. Быкаў. "Знак бяды"
У. Караткевіч. "Каласы пад сярпом тваім"
І. Стральцоў. "Сена на асфальце"
Н.Гілевіч. "Родныя дзеці"
І. Чыгрынаў. "Дзівак з Ганчарнай вуліцы"
І. Навуменка. "Сямнаццатага вясной"
Г. Марчук. "Каноны"
А. Дудараў. "Князь Вітаўт"
Лірыка Р. Барадуліна, А. Разанава, І. Башлакова
В. Адамчык. "Год нулявы", "Голас крыві брата твайго"( на выбар)
В. Казько "Выратуй і памілуй нас, чорны бусел"
І. Пташнікаў. "Мсціжы"
І. Чыгрынаў. "Плач перапёлкі"
А. Дудараў. "Палачанка"
 

 
Список произведений по русской литературе
 
5 класс
 
Мифы Древней Греции
Сказка «Царевна-лягушка»
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Г. Андерсен. «Снежная королева»
В.Г. Короленко. «Дети подземелья»
А.П. Чехо. «Мальчики»
И.С. Тургенев. «Муму»
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети»
С. Маршак. «Двенадцать месяцев»
М. Пришвин. «Кладовая солнца»
А. Гайдар. «Тимур и его команда»
К. Булычев. «Миллион приключений»
Е. Велтистов. «Электроник – мальчик из чемодана»
В. И. Белов. «Скворцы»
Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»
 
6 класс
 
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
А.К. Толстой. «Илья Муромец»
«Повесть временных лет» («Сказание о смерти князя Олега»)
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
И.А. Крылов. «Волк и ягнёнок», «Квартет», «Демьянова уха»
И.С. Тургенев. «Бужен луг»
А.П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий»
А.И. Куприн. «Тапёр»
В.Г. Распутин. «Уроки французского»
А.С. Пушкин. «Дубровский»
Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством»
В.О. Богомолов. «Иван»
М. Горький. «Детство» (главы 1-4)
Л.Н. Толстой. «Детство» (гл. «Карл Иванович», «Классы», «Детство», «Охота», «Ивины»)
Дж. Лондон. «На берегах Сакраменто»
 
7 класс
 
А. Пушкин. «Капитанская дочка»
М. Лермонтов. «Мцыри», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»
Н. Гоголь. «Ревизор»
Л. Толстой. «Отрочество», «После бала»
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Как один мужик двух генералов прокормил»
К. Паустовский. «Телеграмма»
В. Твардовский. «Василий Теркин»
А.Г. Алексин. «А тем временем где-то …»
А. Грин. «Алые паруса»
Р. Брэдбери. «Каникулы»
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»
Братья Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»
Ж. Верн. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан»
 
8 класс
 
У. Шекспир. Сонеты. «Ромео и Джульетта»
А. Пушкин. «Цыганы»
Н. Некрасов. «Княгиня Трубецкая»
И. Тургенев. «Ася»
А. Чехов. Рассказы
М. Горький. «Старуха Изергиль»
М. Шолохов. «Судьба человека»
Ю. П. Казаков «Голубое и зеленое»
К. Саймак. «Когда в доме одиноко»
Н. Некрасов. «Княгиня Волконская»
М. Горький. «Сказки об Италии»
Ю. Яковлев. «Багульник»
Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»
Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»
 
9 класс
 
«Слово о полку Игореве»
Д. Фонвизин. «Недоросль»
В. Жуковский. «Светлана»
А. Грибоедов. «Горе от ума»
А. Пушкин. «Евгений Онегин»
М. Лермонтов. «Герой нашего времени»
Б. Васильев. «А зори здесь тихие …»
 
10 класс
 
Н. Гоголь. «Мертвые души»
А. Н. Островский. «Гроза»
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»
Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»
Л. Н. Толстой. «Война и мир»
А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Попрыгунья», «Вишнёвый сад»
М. Горький. «На дне»
И. А. Бунин. Рассказы
 
11 класс
 
А.А. Блок. «Двенадцать»
М.А. Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»
А.П. Платонов. «Фро», «На заре туманной юности»
М.А. Шолохов. «Тихий Дон»
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»
В.Г. Распутин. «Последний срок»
Ю.В. Трифонов. «Старик»
Т. Толстая. «Кысь»
С. Алексиевич. «Последние свидетели»